MLM diskusní fórum a multi level marketing oMLM.cz
BestSeries - Verze k tisku

+- MLM diskusní fórum a multi level marketing oMLM.cz (https://omlm.cz)
+-- Fórum: Diskuse a fóra O MLM (https://omlm.cz/Forum-Diskuse-a-f%C3%B3ra-O-MLM)
+--- Fórum: Nabídněte ostatním možnost zapojení do Vaší MLM společnosti (https://omlm.cz/Forum-Nab%C3%ADdn%C4%9Bte-ostatn%C3%ADm-mo%C5%BEnost-zapojen%C3%AD-do-Va%C5%A1%C3%AD-MLM-spole%C4%8Dnosti)
+--- Téma: BestSeries (/Thread-BestSeries--243112)BestSeries - Jan Vysloužil - 2019-12-02

Zkuste se mrknout na BestSeries. Česká společnost s rozjetým podnikáním v oblasti služby praní prádla, návštěvníci chodí. Uspěli na Business Camp v Olomouci. Dobrá komunita lidí. Otevření majitelé.

Možnost zapojit se jak investor tak i síťař nebo jen jedno z toho.

Přidat se můžete zdarma a prostudovat to.

http://bit.ly/freejoin1[/url]


Kontaktovat mne můžete zde: 
https://www.facebook.com/JanVyslouzill