MLM diskusní fórum a multi level marketing oMLM.cz

Úplná verze: Máte dobrou nebo špatnou zkušenost s nějakým placeným seminářem?
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si plnou verzi s příslušným formátováním.

Máte dobrou nebo špatnou zkušenost s nějakým placeným seminářem?